5 saker att tänka på med din webbyrå

Driver du ett företag inom konsultbranschen idag och funderar på att växa genom förvärv? Eller om du har ett kapital att satsa på att köpa en verksamhet så finns det ett antal saker du bör fundera över innan du slår till. Vad som är extra viktigt när man köper ett företag varierar mellan olika branscher och segment. Här går vi igenom vilka risker som finns när du köper ett konsultföretag som exempelvis en webbyrå.

Risker med ägarna

En ägare som grundat sin egen webbyrå och byggt upp den hela vägen till ett medelstort bolag har en hel del makt över verksamheten. Om en ägare kliver åt sidan och anställer en extern vd kan det vara bra för att minska riskerna kring ledarskapet. Tro dock inte att en extern vd innebär att ägarna inte fattar beslut. I många fall är de informella ledare som både ändrar beslut och styr i det tysta, framför allt när det verkligen gäller. Säkerställer att den webbyrå du ska lägga bud på kommer att fungera bra även den dagen ägarna kliver av.

Risker med kunder och konflikter

Ofta får man höra att man ska vara försiktig med företag som har ett fåtal riktigt stora kunder. Om en webbyrå lever på två eller tre stora kunder och en lämnar i samband med förvärvet kan det vara förödande. Något man ofta glömmer är att företag med extremt många kunder löper en annan typ av risk. En webbyrå som https://stockholmswebbyrå.se med tusentals kunder har garanterat inte tagit hand om alla på ett bra sätt. De kan ha garantiåtaganden som de får betalt för men inte följer upp. Om det är IT-säkerhet inblandat i verksamheten är det extra viktigt att inte dra på sig några okända garantirisker.

Personal

De anställda på en webbyrå kan ha väldigt bra löner, flexibla arbetstider och verka både välmående och högpresterande. Men det kan också vara så att det som ser bar ut vid första anblicken inte är så bra egentligen. Ännu värre kan det vara om de anställda har ett stort kundansvar och driver affär i stort sett självständigt. Nöjda medarbetare kan snabbt bli missnöjda och byta jobb. En anställd som startar eget kan lätt ta med sig tillräckligt många kunder för att skapa stora bekymmer för er som nya ägare.

Konkurrens

Har ni en god lokalkännedom och vet hur marknaden ser ut bör det här inte vara någon fara. Om ni däremot förvärvar ett bolag, exempelvis en webbyrå, på en ort där ni själva inte är aktiva så gäller det att kartlägga marknaden innan ni slår till. Risken finns att konkurrens är hårdare än man tror på den lokala marknaden. Det förekommer i en del branscher att det finns ett fåtal aktörer som alla sitter på en del av kakan av de stora lokala företagen. När en av dessa väletablerade byråer byter ägare finns det en överhängande risk att det börjar röra på sig bland kunderna. Alla stora förändringar är argument för att byta leverantör. I de mest cementerade marknaderna kan konkurrensen vara mördande.

3 yrkesgrupper inom webb

När det gäller många yrken är det ofta fråga om antingen eller. Antingen arbetar man med människor, som inom vården, eller med administration där man spenderar större delen av sin arbetsdag framför en dator. Det finns dock några yrken som är en bra blandning av dessa två, så att man både arbetar i nära relation med olika typer av människor men samtidigt sköter en hel del administration. Att arbeta med rekrytering är ett exempel och att vara personalchef eller personalansvarig ett annat.

Studie- och yrkesvägledare

Både vid grundskolor, gymnasieskolor, på universitet och kommunal vuxenutbildning finns det studie- och yrkesvägledare. Dom finns också på en del större företag och myndigheter och ibland även inom kommunal förvaltning. Arbetsuppgifterna går ut på att guida och ge stöd och råd till elever som funderar kring utbildning, jobb och arbetsmarknad inom olika områden. För en studievägledare som arbetar på Komvux innebär en stor del av arbetsuppgifterna att sätta ihop individuella studieplaner för olika elever och vissa åker runt och informerar och föreläser på skolor och arbetsplatser. Samtidigt som man har nära kontakt med både elever och personal på den skola man arbetar på tillkommer även en hel del administration i yrket.

Rekryterare

Jobbar man med rekrytering är det inte ovanligt att man jobbar på någon typ av bemanningsföretag, för att hjälpa andra företag att hitta rätt personal till lediga tjänster. En viktig egenskap för att jobba med rekrytering är att man har god förmåga att känna av personer för att hitta den som är mest lämplig för det jobb som sa tillsättas. Man möter många människor i intervjuer och andra urval och man skriver dessutom en hel del platsannonser. Det är också relativt vanligt att större företag som  som omsätter mycket personal har någon på kontoret som jobbar enbart med rekrytering och andra administrativa uppgifter åt det egna företaget. Det är ett väldigt varierande jobb där både kommunikation och problemlösning är viktigt.

Personalchef

Att vara personalchef eller personalansvarig innebär givetvis väldigt mycket kontakt med sina anställda. Även för en personalansvarig är det vanligt att rekrytering förekommer som en arbetsuppgift, tillsammans med rådgivning, kompetensutveckling, löner och andra typer av personalfrågor. Förutom den nära relationen man får till sina anställda ingår också en hel del dokumentation och annan administration och man får räkna med ett par timmar framför datorn varje dag. Löneförhandlingar och anställningsavtal är två bra exempel på hur man jobbar både med möten med människor och pappersjobb. Det gäller minst sagt att man är flexibel och klarar av att ha flera projekt igång samtidigt.

Oavsett om man jobbar med rekrytering, vägledning och rådgivning för elever och anställda eller om man har hand om ett företags löner så krävs det att man har lätt att ta kontakt med människor. Kommunikation är A och O för samtliga yrkesgrupper, samtidigt som man måste vara lösningsfokuserad och kunnig inom flera andra områden. Man arbetar ofta i nära relationer till andra samtidigt som man förmodligen stänger dörren om sig för att sköta om andra arbetsuppgifter i lugn och ro.