Webbföretag

Begravningar och ovanliga begrepp

När det är dags att planera en begravning är det många nya ord och begrepp som florerar. Det kan vara svårt att hänga med på vad allt betyder och handlar om. Därför har vi tagit fram en lista som förklarar en del uttryck och vad de har med begravningar att göra.

Enskild egendom
Ett begrepp som används när man skapar ett äktenskapsförord eller ett testamente. Det innebär att någon tillgång tillhör den enskilde personen och ej ska vara del i en bodelning. Den här tillgången kommer alltså inte att tillfalla änkan eller änklingen vid ett dödsfall. Om ni ber er begravningsbyrå om hjälp att hantera dödsboet kan de fråga om det fanns något äktenskapsförord och hur det ser ut med enskild egendom.

När väljer man att något blir enskild egendom?
En vanlig anledning är att man gift sig sent i livet och för med sig tillgångar som man byggt upp under väldigt lång tid. Om man anser att ens egna barn sen tidigare förhållande ska ha rätt till tillgångarna i sin helhet kan det vara bra att avskilja dessa som enskild egendom.

Testamente
Om ni ber er begravningsbyrå Stockholm om hjälp med juridiska frågor vid ett dödsfall i familjen kommer de garanterat att fråga efter ett testamente. Det är ett dokument som innehåller information om vad som ska ske med ens tillgångar efter att man har dött.

Skapas under särskilda former
Ett testamente skapas genom att man skriver ned alla sina tillgångar och hur man tänker sig att dessa ska fördelas efter ens frånfälle. Dokumentet behöver signeras av två vittnen för att det ska vara giltigt. Man kan bryta ett testamente innan man dör genom att riva det och skapa ett nytt enligt de former som lagen kräver.

Dödsannons
Ett märkligt uttryck men det innebär en annons i tidningen där man delger allmänheten information om vem som dött, vilka nära anhöriga är och ofta något om när begravningen ska hållas. Många tar hjälp av en begravningsbyrå för att skriva och boka in dödsannonsen i tidningen. En begravningsbyrå kan också ge förslag på bilder och symboler som bör finnas med i dödsannonsen.

Dödsannonserna verkar minska i antal
Förr om åren hade varenda lokaltidning flera sidor med dödsannonser. Då satt även människor hemma på kammaren, läste sin dagstidning och kollade igenom vilka människor på orten som hade gått bort. Numera verkar det som att trenden vänt. Vi ser färre dödsannonser i tidningarna och eftersom färre läser papperstidning är det troligen också färre som bläddrar i de dödsannonser som finns kvar.

Detta bör du tänka på vid fakturaköp

Driver du ett eget företag och funderar på att börja sälja fakturor för att få in pengarna snabbare från de fakturor som skickas? Tjänsten erbjuds av flera olika kreditbolag och genom att jämföra de olika tjänsterna hittas både den bästa och billigaste tjänsten utifrån de behov som finns hos ditt företag.

Säljer du för mindre summor? – Se upp med fasta avgiften

Kontrollera alltid vilka avgifter som kreditbolagen tar vid fakturaköp. Det är mycket vanligt att de tar en viss procent men utöver det finns det bolag som även tar en fast avgift per faktura. Detta brukar kallas för fakturahantering eller administrationsavgift. Det finns exempelvis företag som tar 50 kr per faktura.

Om dina fakturor oftast har fakturabelopp som är lågt gäller det att akta sig för denna fakturaavgift. I annat fall äter avgiften vid fakturaköp upp stora delar av den summa som ska betalas ut till dig vid fakturaköp.

Vill du bara sälja vid behov? – Vad krävs enligt avtalet?

Vad kräver avtalet gällande antal sålda fakturor? Att ha tillgång till fakturaköp är smidigt och används av vissa företag enbart när de vill få tillgång till likvida medel. Därmed krävs det även att det i avtalet framgår att försäljning får ske på vilka fakturor man önskar, när och hur ofta man vill.

Här bör man även vara uppmärksam på om det uppstår någon årsavgift. Ska tjänsten enbart användas vid enstaka tillfällen kan en årsavgift slå mycket hårt.

Vill du ta kreditrisken? – Eller ska kreditbolaget göra det?

Det finns minst två stora fördelar med fakturaköp och en av dessa är att tillgång till likviditet ges så snabbt. Den andra är att man kan undvika att ta kreditrisken på fakturan. När en faktura skickas till en kund skapas alltid en kreditrisk. Skulle kunden inte betala summan skapas en kreditförlust.

Är man rädd för dessa kreditförluster går det att undvika dessa genom att välja fakturaköp utan regress. Läs i avtalet eller fråga det kreditbolag där fakturaförsäljningen sker om detta ingår eller inte.

Att välja alternativet utan regress innebär att en betydligt större kostnad för betalas för dessa fakturaköp. Men samtidigt betalar man för att slippa kreditrisken. I detta fall kommer kreditbolaget vara fullt ansvarig för fakturan. Skulle kunden inte betala så hamnar kreditförlusten hos dem.

Det kan låta lockande att välja fakturaköp utan regress utifrån avsaknaden av kreditrisk. Men för det första får man betala högre avgift för detta och för det andra är det inte säkert att kreditbolaget väljer att godkänna köp av alla fakturor utan regress.

 

Beskriv dina projekt och få fler kunder

Att på sin webbplats beskriva olika projekt som företaget har genomfört är en av de viktigaste marknadsföringsvägarna. Detta förstås förutsatt att det är ett tjänsteföretag. Oavsett om det handlar om ett företag som markbereder inför byggnationer eller utbildar inom hudvård så fyller dessa projektbeskrivningar en mycket viktig roll.

Driver du en frisörsalong, är snickare eller har en webbyrå? Se över hur du kan publicera bilder och text kring projekt som ni utfört på hemsidan. Det visar kommande kunder vilken kompetens som finns inom företaget och vad man kan förvänta sig för slutresultat på egna projekt. Dessutom blir det ett sätt att bygga förtroende. Men se upp med vad som sägs och kolla alltid med kunden först.

Beskriv målet och syftet

Det är exempelvis vanligt att en webbyrå publicerar ett nyhetsinlägg när de lanserar en ny webbsida åt en kund. Det kan vara ett par bilder samt ett tack till kunden för förtroendet. På detta sätt visar man upp för besökarna på webbplatsen olika arbeten som utförts.

Men genom att även beskriva målet med arbetet kommer det bli betydligt tydligare. I detta fall, med en webbyrå Squib, kan det vara en beskrivning kring vilket problem kunden hade och hur man som webbyrå tagit sig an detta och hittat funktionella lösningar.

Kanske har man byggt om en E-butik för att öka konverteringen eller möta behovet av en smidigare logistik kring varorna. Istället för att bara visa upp bilder på den nya E-butiken skriver man vad kunden hade för önskemål och hur detta speglar sig i slutprodukten.

Se upp med vad som får vara på webben

Om denna webbyrå nu väljer att tydligt beskriva vägen fram till den nya webbplatsen bör absolut kunden först fått se vilken information som är tänkt att publiceras. Det kan ju trots allt finnas affärshemligheter och idéer som man inte vill dela med sig. Kanske har en E-butik hittat produkter som de är ensamma om i Sverige. Då vill man inte få för mycket ögon på sig eftersom konkurrensen då snabbt kan växa.

Från problem till lösning

Finns möjligheten är det absolut bästa om en beskrivande text kan publiceras kring hur man gått från idé till komplett webbplats. Många tänker sig nämligen att en webbyrå enbart ska följa kundens önskemål gällande utveckling och design. Men de bästa byråerna lyssnar på kunden, kommer med förslag och hittar lösningar tillsammans.

Även det är något som kan lyftas fram i referenstexten kring projektet. Det lönar sig att skriva vilka grundtankar som fanns när projektet började och hur detta sedan tog sig andra vändningar allt eftersom man jobbade framåt.

Kan appliceras hos de flesta tjänsteföretag

Ovan har exempel tagits från hur en webbyrå kan arbeta med referenstexter och hur man därmed kan beskriva hur en ny webbplats växer fram. Men självklart kan detta sätt att marknadsföra sina tjänster även användas inom andra branscher. Du som snickare kan ta före/efter bilder samt förklara förutsättningar och förväntningar innan arbetet påbörjades. Jobbar du som skribent finns samma möjlighet likväl om du jobbar med smide.