Beskriv dina projekt och få fler kunder

Att på sin webbplats beskriva olika projekt som företaget har genomfört är en av de viktigaste marknadsföringsvägarna. Detta förstås förutsatt att det är ett tjänsteföretag. Oavsett om det handlar om ett företag som markbereder inför byggnationer eller utbildar inom hudvård så fyller dessa projektbeskrivningar en mycket viktig roll.

Driver du en frisörsalong, är snickare eller har en webbyrå? Se över hur du kan publicera bilder och text kring projekt som ni utfört på hemsidan. Det visar kommande kunder vilken kompetens som finns inom företaget och vad man kan förvänta sig för slutresultat på egna projekt. Dessutom blir det ett sätt att bygga förtroende. Men se upp med vad som sägs och kolla alltid med kunden först.

Beskriv målet och syftet

Det är exempelvis vanligt att en webbyrå publicerar ett nyhetsinlägg när de lanserar en ny webbsida åt en kund. Det kan vara ett par bilder samt ett tack till kunden för förtroendet. På detta sätt visar man upp för besökarna på webbplatsen olika arbeten som utförts.

Men genom att även beskriva målet med arbetet kommer det bli betydligt tydligare. I detta fall, med en webbyrå Squib, kan det vara en beskrivning kring vilket problem kunden hade och hur man som webbyrå tagit sig an detta och hittat funktionella lösningar.

Kanske har man byggt om en E-butik för att öka konverteringen eller möta behovet av en smidigare logistik kring varorna. Istället för att bara visa upp bilder på den nya E-butiken skriver man vad kunden hade för önskemål och hur detta speglar sig i slutprodukten.

Se upp med vad som får vara på webben

Om denna webbyrå nu väljer att tydligt beskriva vägen fram till den nya webbplatsen bör absolut kunden först fått se vilken information som är tänkt att publiceras. Det kan ju trots allt finnas affärshemligheter och idéer som man inte vill dela med sig. Kanske har en E-butik hittat produkter som de är ensamma om i Sverige. Då vill man inte få för mycket ögon på sig eftersom konkurrensen då snabbt kan växa.

Från problem till lösning

Finns möjligheten är det absolut bästa om en beskrivande text kan publiceras kring hur man gått från idé till komplett webbplats. Många tänker sig nämligen att en webbyrå enbart ska följa kundens önskemål gällande utveckling och design. Men de bästa byråerna lyssnar på kunden, kommer med förslag och hittar lösningar tillsammans.

Även det är något som kan lyftas fram i referenstexten kring projektet. Det lönar sig att skriva vilka grundtankar som fanns när projektet började och hur detta sedan tog sig andra vändningar allt eftersom man jobbade framåt.

Kan appliceras hos de flesta tjänsteföretag

Ovan har exempel tagits från hur en webbyrå kan arbeta med referenstexter och hur man därmed kan beskriva hur en ny webbplats växer fram. Men självklart kan detta sätt att marknadsföra sina tjänster även användas inom andra branscher. Du som snickare kan ta före/efter bilder samt förklara förutsättningar och förväntningar innan arbetet påbörjades. Jobbar du som skribent finns samma möjlighet likväl om du jobbar med smide.