Inläckage och dess konsekvenser 

Läckage betyder att det någonstans läcker in väta eller fukt vilket kan vara mycket skadligt för både hem och andra typer av byggnader, så som till exempel friggebodar, garage eller andra typer av byggen. När vatten smyger sig in från utsidan i en byggnad eller i ett annat bygge kallas det för att det är ett inläckage. Att upptäcka inläckage kan i vissa fall vara mycket svårt, speciellt om det har förekommit mindre inläckage eller om inläckagen förekommit på en plats som är täckt av andra saker. Inläckage upptäcks ofta i fall där det varit mycket eller tunga regnskurar eftersom den stora mängden vatten blir svårare att missa för de som befinner sig i hemmet eller på bygget. Ett inläckage som tas hand om snabbt brukar inte skapa större skador, och kan agera som en bra, fast jobbig, läxa i hur ett inläckage kan förebyggas. Lämnas ett inläckage dock länge utan att det upptäcks eller behandlas kan skadorna bli stora. Inläckagen skapar fuktskador som sedan skapar antingen mögel, svartmögel, svamp eller röta. 

 

Mögel 

Mögel kan bilda något som kallas mykotoxiner, som kan vara skadliga för både människor och djur.  Mykotoxinerna är gifter i gasform som kan leda till en mäng olika hälsobesvär, till exempel allergier, andningsbesvär och i allra värsta fall cancer. Möglet som inläckaget leder till, kan upptäckas genom bubbelformationer i mattor, tapeter eller innertak, missfärgningar på väggar, tak och golv samt genom att det synligt växer på diverse ytor där inläckaget förekommer. Svartmögel, vilket är farligt för hälsan är lätt att identifierar på sin svarta färg men måste behandlas med mycket försiktighet då det torkar. Torrt svartmögel kan lätt pudra och skapa en dammig miljö vilket ökar risken för en hälsofarlig miljö. 

 

Hussvamp och röta 

Mögel är dock inte den enda typen av svamp som skapar problem vid inläckage. Även hussvampen, också kallad äkta hussvamp eller vid sitt latinska namn Serpula lacrymans, kan skapa förödande effekter. Serpula lacrymans betyder på dagens svenska den krypande, gråtande svampen eftersom detta beskriver hur svampen beter sig. Hussvampen kan sprida sig mycket fort och besitter också egenskapen att bilda vattendroppar i sin utbredning, vilket kan göra att spridningen av fuktskador ökar. Hur hussvamp upptäcks varierar från fall till fall, även om svampen har fruktkroppar som gör sig till känna är detta inte alltid det som sker, istället kan ett kännetecken vara att det ser ut som att någon har tappat ett paket med kakao på golvet. Hussvampen är ofta luktfri vilket också gör den svårare att upptäcka. 

Även röta är en typ av svamp som kan förstöra byggmaterialen. Röta lever på att äta trä vilket kan leda till att virket som användas vid ett bygge inte har samma hållfasthet som “friskt” trä, och att mer väta har möjligheten att tränga sig in i trät.