5 saker att tänka på med din webbyrå

Driver du ett företag inom konsultbranschen idag och funderar på att växa genom förvärv? Eller om du har ett kapital att satsa på att köpa en verksamhet så finns det ett antal saker du bör fundera över innan du slår till. Vad som är extra viktigt när man köper ett företag varierar mellan olika branscher och segment. Här går vi igenom vilka risker som finns när du köper ett konsultföretag som exempelvis en webbyrå.

Risker med ägarna

En ägare som grundat sin egen webbyrå och byggt upp den hela vägen till ett medelstort bolag har en hel del makt över verksamheten. Om en ägare kliver åt sidan och anställer en extern vd kan det vara bra för att minska riskerna kring ledarskapet. Tro dock inte att en extern vd innebär att ägarna inte fattar beslut. I många fall är de informella ledare som både ändrar beslut och styr i det tysta, framför allt när det verkligen gäller. Säkerställer att den webbyrå du ska lägga bud på kommer att fungera bra även den dagen ägarna kliver av.

Risker med kunder och konflikter

Ofta får man höra att man ska vara försiktig med företag som har ett fåtal riktigt stora kunder. Om en webbyrå lever på två eller tre stora kunder och en lämnar i samband med förvärvet kan det vara förödande. Något man ofta glömmer är att företag med extremt många kunder löper en annan typ av risk. En webbyrå som https://stockholmswebbyrå.se med tusentals kunder har garanterat inte tagit hand om alla på ett bra sätt. De kan ha garantiåtaganden som de får betalt för men inte följer upp. Om det är IT-säkerhet inblandat i verksamheten är det extra viktigt att inte dra på sig några okända garantirisker.

Personal

De anställda på en webbyrå kan ha väldigt bra löner, flexibla arbetstider och verka både välmående och högpresterande. Men det kan också vara så att det som ser bar ut vid första anblicken inte är så bra egentligen. Ännu värre kan det vara om de anställda har ett stort kundansvar och driver affär i stort sett självständigt. Nöjda medarbetare kan snabbt bli missnöjda och byta jobb. En anställd som startar eget kan lätt ta med sig tillräckligt många kunder för att skapa stora bekymmer för er som nya ägare.

Konkurrens

Har ni en god lokalkännedom och vet hur marknaden ser ut bör det här inte vara någon fara. Om ni däremot förvärvar ett bolag, exempelvis en webbyrå, på en ort där ni själva inte är aktiva så gäller det att kartlägga marknaden innan ni slår till. Risken finns att konkurrens är hårdare än man tror på den lokala marknaden. Det förekommer i en del branscher att det finns ett fåtal aktörer som alla sitter på en del av kakan av de stora lokala företagen. När en av dessa väletablerade byråer byter ägare finns det en överhängande risk att det börjar röra på sig bland kunderna. Alla stora förändringar är argument för att byta leverantör. I de mest cementerade marknaderna kan konkurrensen vara mördande.